Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 42 0135
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420135
Katalogové èíslo 27423
Název dokumentu Tyče tvarové z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Technické dodací předpisy
Anglický název Hot rolled steel sections of structural steels. Technical delivery terms
Datum vydání 01.04.1988
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.1988
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/88
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.140.60 - Tyčová a prutová ocel
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
35869ČSN 42 0135 1987a
35870ČSN 42 0135 1987Z3
35871ČSN 42 0135 1987Z4
35872ČSN 42 0135 1987Z2
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
8923ČSN 42 0135 1973
Byla nahrazena dokumenty
Anotace