Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 38 3350
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 383350
Katalogové číslo 27200
Název dokumentu Zásobování teplem, všeobecné zásady
Anglický název Heat supplies. General principles
Datum vydání 01.04.1989
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.06.1989
Věstník vydání (měs/rok) 4/89
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
35744ČSN 38 3350 1988a
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
8744ČSN 38 3350 1970
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 38 3350 Norma platí pro územní plánování a projektování soustav zásobování teplem městských oblastí, sídlišť a průmyslových závodů. Neplatí pro zdroje tepla s bezprostředně připojeným vnitřním zařízením. Vztahuje se na dokumentaci objektů a soustav, zahajovanou po dni nabytí účinnosti této normy. Projektová dokumentace zahajovaná po tomto termínu se musí zpracovat podle této normy i tehdy, byla-li přípravná dokumentace zpracována podle ČSN 38 335O z r.1970. U projektové dokumentace, rozpracované již ke dni nabytí účinnosti této normy, posoudí zpracovatel možnost dokončení dokumentace podle této (nové) normy, při čemž porojektová dokumentace dokončená po 31.12.1989 musí být v souladu s touto normou. V poměrně rozsáhlé normě jsou stanoveny: potřeba tepla, požadavky na tepelné sítě a způsob připojení odběratelů, požadavky na regulaci, automatickou kontrolu a řízení a konečně jsou stanoveny technickoekonomické zásady pro plánování a projektování. Za pozornost stojí ustanovení čl. 153, podle kterého "teplárny a výtopny musí mít účinné odlučováky popílku z kouřových plynů a musí se řešit s ohledem na ochranu okolí před hlukem a vibracemi". V přílohách jsou diagramy, nomogramy, tabulky a komentář k nim. Za pozornost stojí příloha 4, jíž jsou stanoveny pro různá místa v ČSFR délky topných období. ČSN 38 3350 byla schválena 17.5.1988 a nabyla účinnosti od 1.6.1989. Nahradila ČSN 38 3350 z 23.12.1970. "Změnou a)-8/1991" se s účinností od 1.10.1991 prováději v normě rozsáhlejší úpravy jak v textu, tak v přílohách. Zcela je nahrazena novým zněním příloha 4, která se týká topných období.