Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 06 1008
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 061008
Katalogové èíslo 26542
Název dokumentu Požární bezpečnost tepelných zařízení
Anglický název Fire protection of heating appliances
Datum vydání 01.12.1997
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1998
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/97
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.20 - Tepelná zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
24741ČSN 06 1008 1986
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 06 1008 Tato norma stanoví technické požadavky na požární bezpečnost pro instalaci, navrhování a montáž tepelných zařízení ve stavbách trvalých i dočasných a v silničních vozidlech. Stanoví také zkušební podmínky a zkušební metody pro určování bezpečných vzdáleností tepelných zařízení od povrchů hořlavých hmot a požadavky na technickou dokumentaci z hlediska požární bezpečnosti. Tato norma se vztahuje na následující tepelná zařízení: - lokální spotřebič1) určený k vaření, ohřevu vody a k vytápění; - zdroj tepla s jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW určený pro ústřední vytápění, popř. ústřední ohřev užitkové vody; - rozvodné a teplosměnné části otopné soustavy ústředního vytápění1) , včetně otopné soustavy s teplovzdušnými jednotkami podle ČSN 06 0310; - včetně kouřovodu do 1,5 m délky. Tato norma neplatí pro: - instalaci tepelných zařízení v železničních kolejových vozech; - instalaci spotřebičů na vnitrostátních plavidlech, pro kterou platí ČSN 32 5700; - ruční spotřebiče, jako jsou např. žehličky, ohřívací a ožehovací přístroje, páječky, lampy a jiné.