Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 4705
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 078516
Katalogové èíslo 26518
Název dokumentu Znovuplnitelné ocelové bezešvé láhve na plyny
Anglický název Refillable seamless steel gas cylinders
Datum vydání 01.12.1997
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1998
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/97
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.020.30 - Tlakové nádoby, lahve na plyny
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 47051983
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 4705 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4705:1983. Mezinárodní norma ISO 4705:1983 má status české technické normy. Stanovuje minimální rozsah požadavků na určitá hlediska týkající se materiálu, návrhu, konstrukce a provedení, výrobních postupů a zkoušení při výrobě znovuplnitelných ocelových bezešvých láhví na plyny s vodním objemem nejméně 1 l a nejvýše 150 l, které jsou použitelné pro stlačené, zkapalnitelné anebo rozpuštěné plyny a které jsou vystaveny účinkům teplot okolního prostředí. Skládá se z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy a oblast využití, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Termíny a definice, značky, názvy a jednotky veličin, kapitola 4 - Materiály, kapitola 5 - Návrh, kapitola 6 - Konstrukce a provedení, kapitola 7 - Zkoušky dávky láhví, kapitola 8 - Hydraulická zkouška a zkouška tvrdosti, kapitola 9 - Přejímka, kapitola 10 - Označování. Konečně obsahuje Přílohu A (normativní), Přílohu B (normativní), Přílohu C (normativní), Přílohu D (informativní) a Národní přílohu NA (informativní). Tato národní příloha obsahuje doplňující informace, vztahující se k plynům, plnění, popř. vyprazdňování, periodickému zkoušení, skladování a dopravě láhví, používaných v ČR. ČSN ISO 4705 (07 8516) byla vydána v prosinci 1997.