Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 10973
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270075
Katalogové èíslo 26254
Název dokumentu Jeřáby - Příručka náhradních dílů
Anglický název Cranes - Spare parts manual
Datum vydání 01.11.1997
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.1997
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/97
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 109731995
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 10973 Tato norma je identická s ISO 10973:1995. Tato mezinárodní norma stanovuje hlavní požadavky nezbytné pro přípravu a návrh příruček náhradních dílů pro jeřáby. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Návrh příručky a kapitolu 3 - Obsah. Dále norma obsahuje informativní Přílohy A, B, C, D a E. ČSN ISO 10973 (27 0075) byla vydána v listopadu 1997.