Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 12482-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270040
Katalogové èíslo 26253
Název dokumentu Jeřáby - Sledování stavu - Část 1: Všeobecně
Anglický název Cranes - Condition monitoring - PArt 1: Generaů
Datum vydání 01.11.1997
Datum ukonèení platnosti 01.08.2018
Datum úèinnosti 01.12.1997
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/97
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 12482-11995
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
52066ČSN ISO 12482-1 1997Z101.08.2018
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 12482-1 Tato norma je identická s ISO 12482-1:1995. (ČSN) ISO 12482 se skládá z následujících částí: Část 1: Všeobecně, Část 2: Mobilní jeřáby, Část 3: Věžové jeřáby, Část 4: Výložníkové jeřáby a Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby. Účelem této prvé části (ČSN) ISO 12482 je: - zajistit, aby byly zabezpečeny projektované omezující podmínky zamýšleného použití jeřábu, - definovat postupy, které budou provedeny, pokud je jeřáb již provozován delší období a je nutné naplnit tyto omezující podmínky a zajistit tak nové období bezpečné činnosti. Popis je dán zvláštním posouzením požadovaného sledování stavu jeřábu. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Odkazy na normy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Zvláštní posouzení, kapitolu 5 - Odpovědnost za zvláštní posouzení, kapitolu 6 - Odpovědnost uživatele/vlastníka, kapitolu 7 - Kritéria pro zvláštní posouzení, kapitolu 8 - Záznamy uživatele/vlastníka a kapitolu 9 - Protokol o zvláštním posouzení. Dále norma obsahuje normativní Přílohu A s ustanovení pro posouzení sériových zdvihadel. ČSN ISO 12482-1 (27 0040) byla vydána v listopadu 1997.