Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 34 2100
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 342100
Katalogové èíslo 2625
Název dokumentu Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení
Anglický název CSN electric-engineering regulations. Rules for overhead communication lines
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1979
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 33.040.50 - Vedení, spojení a obvody
33.060.40 - Kabelové rozvodné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
13018ČSN 34 2100 1977a
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 34 2100 Norma obsahuje předpisy, které platí pro nadzemní sdělovací vedení s holými nebo izolovanými vodiči, závěsné a samonosné kabely, pro křižovatky a souběhy těchto vedení se silnicemi, dálnicemi, řekami, vodními plochami, dráhami a drážními vedeními, vyjma křižovatek a souběhů se silovými vedeními, které řeší ČSN 34 1100. Rozsáhlá norma (70 stran, 8 příloh) normalizuje zvlášť požadavky na vodiče, izolátory, podpěry a další. Mimořádnou pozornost věnuje vzdálenostem nadzemního vedení od země, budov a pod. a všem různým případům křižovatek vedení. Účelem normy je nejen dosažení co největší provozní spolehlivosti, stálosti a životnosti. Norma obsahuje v přílohách i návody k realizaci v některých speciálních případech (= správní ustanovení, postup při vyžádání souhlasů a pod.). ČSN 34 2100 byla schválena 10.3.1977 a nabyla účinnosti od 1.1.1979. Nahradila ČSN 34 2100 z 6.1.1964. "Změnou a)-2/1984" se s účinností od 1.6.1984 provádí v normě změna dvou článků.