Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 26 9004
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 269004
Katalogové èíslo 25999
Název dokumentu Manipulační jednotky. Názvosloví
Anglický název Unit loads. Glossary of terms
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.1984
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.55 - Balení a distribuce zboží (názvosloví)
55.180 - Nákladní doprava zboží
Subsektor
Deskriptory LBB.H,LBB.HF,QQ,QTK,QXR.XO,YRR
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 26 9004 Norma stanoví základní české a slovenské názvy a definice pojmů z oblasti manipulačních jednotek. Dvoustránková norma česky definuje 7 hesel. ČSN 26 9004 byla schválena 24.6.1983 a nabyla účinnosti od 1.7.1984.