Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 26 7400
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 267400
Katalogové èíslo 25984
Název dokumentu Regálové zakladače. Názvosloví
Anglický název
Datum vydání 01.11.1990
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1991
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/90
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.53 - Zařízení pro manipulaci s materiálem (názvosloví)
53.080 - Zařízení pro sklady
Subsektor
Deskriptory LBB.H,LBB.HF,QP/QY,QRM,QRM.F,QX,QXN.GK,QXR/QXS,QXS.K
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace