Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 25 8010
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 258010
Katalogové èíslo 25935
Název dokumentu Směrnice pro měření teplot v průmyslu
Anglický název The regulations for the temperature measuring in the industry
Datum vydání 01.07.1989
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.1989
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/89
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 17.200.20 - Přístroje pro měření teploty
Subsektor
Deskriptory ABL.L,AVR,BJD.F,BJD.FC,BJD.P,BJD.PJ,BJD.PP,CIF,KLL.C,MCR.QD
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
8068ČSN 25 8010 1974
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 25 8010 Norma obsahuje pokyny pro vhodnou volbu přístrojů a jejich správné umístění při měření teplot v průmyslu a hlediska pro hodnocení výsledků měření. Norma obsahuje jen základní metody měření a nejdůležitější požadavky kladené na přístroje i na vlastní měření za různých podmínek. Přístroje a zapojení se popisují, jen je-li to nezbytně nutné. (Názvy a definice jsou uvedeny v ČSN 25 8005.) Velmi rozsáhlá technická norma (137 stran) vedle všeobecných ustanovení obsahuje údaje o měření skleněnými teploměry, tyčovými a dvojkovými teploměry, tlakovými kapalinovými a parními teploměry, odporovými teploměrnými zařízeními, termoelektrickými teploměrnými zařízeními, termistorovými teploměry, pyrometry, dále pro měření nízkých teplot, pro indikátory teploty a pro bezdotykovou termografii. ČSN 25 8010 byla schválena 15.7.1988 a nabyla účinnosti od 1.9.1989. Nahradila ČSN 25 8010 z 9.1.1974.