Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 25 8005
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 258005
Katalogové èíslo 25934
Název dokumentu Názvosloví z oboru měření teploty
Anglický název Power trucks. Operation, maintenance and repair work
Datum vydání 01.06.1989
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.1989
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/89
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.17 - Metrologie a měření. Fyzikální jevy (názvosloví)
17.200.20 - Přístroje pro měření teploty
Subsektor
Deskriptory BA/BK,BJD.F,BJD.P,CF/CY,LBB.H,LBB.HC,LBB.HF,LBM.B
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
8067ČSN 25 8005 1974
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 25 8005 Norma stanovuje české a slovenské názvy prostředků ke stanovení teploty a jejich částí, vlastností a funkcí, dále názvy činností, které s nimi souvisejí. V osmi částech je normalizováno cca 250 hesel a jejich definic. ČSN 25 8005 byla schválena 3.8.1988 a nabyla účinnosti od 1.8.1989. Nahradila ČSN 25 8005 z roku 1974.