Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 25 1401
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 251401
Katalogové èíslo 25855
Název dokumentu Mikrometrická měřidla na vnější měření. Technické požadavky
Anglický název Micrometer callipers for external measurement. Technical requirements
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1987
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 17.040.30 - Přístroje pro měření délky a úhlu
Subsektor
Deskriptory BCB/BCD
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
36530ČSN 25 1401 1986Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
17468ČSN ISO 3611 1995
Anotace