Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 16 6011
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 166011
Katalogové èíslo 25284
Název dokumentu Stavební kování. Základní ustanovení
Anglický název Building fitting. Basic rules
Datum vydání 01.08.1992
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.1992
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/92
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.060.50 - Dveře. Okna
Subsektor
Deskriptory ABL,RPK,RPM/RPQ,RPS/RPW,RQQ
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace