Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 13 4110
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 134110
Katalogové èíslo 25116
Název dokumentu Armatury průmyslové. Kohouty kuželové PN 6, PN 10 a PN 16
Anglický název Plug valves PN 6, PN 10 and PN 16
Datum vydání 01.05.1991
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.1991
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/91
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.060 - Armatury
Subsektor
Deskriptory AL,ATB.XO,NJQ/NJT,NJS.N
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
7291ČSN 13 4100 1960
7292ČSN 13 4101 1979
7293ČSN 13 4120 1960
7294ČSN 13 4121 1960
7295ČSN 13 4125 1960
7296ČSN 13 4128 1960
7297ČSN 13 4129 1960
7298ČSN 13 4134 1960
7299ČSN 13 4135 1960
7300ČSN 13 4138 1960
7301ČSN 13 4139 1960
7302ČSN 13 4142 1960
7303ČSN 13 4143 1960
7304ČSN 13 4154 1960
7305ČSN 13 4166 1960
7306ČSN 13 4167 1960
7307ČSN 13 4170 1960
7308ČSN 13 4171 1960
7309ČSN 13 4174 1960
7310ČSN 13 4175 1960
7311ČSN 13 4178 1960
7312ČSN 13 4179 1960
Byla nahrazena dokumenty
Anotace