Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 13 3060-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 133060
Katalogové èíslo 25103
Název dokumentu Armatury průmyslové. Technické předpisy. Všeobecná ustanovení
Anglický název Industrial valves. Technical delivery code. General regulations
Datum vydání 01.05.1989
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.1989
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/89
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.060 - Armatury
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
7265ČSN 13 3060-1 1978
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 13 3060-1 Norma stanoví všeobecné předpisy a požadavky na konstrukci a výrobu všech druhů průmyslových armatur všech výrobních oborů. Zpřesněné technické požadavky nebo přísnější údaje pro jednotlivé druhy průmyslových armatur (ventily, klapky, šoupátka, kohouty atd.) mohou být uvedeny v technických dodacích předpisech pro příslušné druhy armatur, popř. v technických předpisech pro armatury jednotlivých výrobních oborů, např. pro energetiku, plynárenství, chemii a pod. Poměrně stručná technická norma stanovuje především všeobecné a technické požadavky, mnohdy jen odkazem na jiné platné technické třídy normy zejména 13. ČSN 13 3060-1 byla schválena 17.5.1988 a nabyla účinnosti od 1.7.1989. Nahradila ČSN 13 3060-1 z 9.1.1978.