Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 13 2140
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 132140
Katalogové èíslo 25074
Název dokumentu Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Kolená
Anglický název Bends
Datum vydání 01.03.1987
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.1987
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/87
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky slovensky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
23.040.10 - Železné a ocelové trubky
23.040.40 - Kovové fitinky
Subsektor
Deskriptory DL/DM,GE,GKC,GLG,NK,NLC.C,RBF.B,UB,UC,UF/UR
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
7260ČSN 13 2140 1959
Byla nahrazena dokumenty
Anotace