Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 13 2125
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 132125
Katalogové èíslo 25069
Název dokumentu Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Prechody
Anglický název Transitions
Datum vydání 01.03.1987
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.1987
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/87
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky slovensky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
23.040.40 - Kovové fitinky
23.040.60 - Příruby, spojky a spojovací části
Subsektor
Deskriptory DL/DM,GE,GKC,GKM,GKT,GLG,NK,NKB,NKT/NKU,UB,UC,UF/UR
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
7259ČSN 13 2125 1959
Byla nahrazena dokumenty
Anotace