Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 13 2120
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 132120
Katalogové èíslo 25067
Název dokumentu Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Odbočky jednoduché
Anglický název Simple branch pipes
Datum vydání 01.03.1987
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.1987
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/87
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky slovensky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
23.040.10 - Železné a ocelové trubky
23.040.40 - Kovové fitinky
Subsektor
Deskriptory DL/DM,GE,GKC,GKM,GKT,GLG,NK,NLC.C,UB,UC,UF/UR
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
7258ČSN 13 2120 1959
Byla nahrazena dokumenty
Anotace