Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 13 2110
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 132110
Katalogové èíslo 25063
Název dokumentu Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Rozmery hrdiel a koncov rúr a tvaroviek
Anglický název Dimensions of sockets and ends of tubes and tube fittings
Datum vydání 01.03.1987
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.1987
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/87
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky slovensky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
23.040.10 - Železné a ocelové trubky
Subsektor
Deskriptory GE,GKC,GKM,GKT,GLG,NLC.C
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
7254ČSN 13 2110 1959
Byla nahrazena dokumenty
Anotace