Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 13 0010
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 130010
Katalogové èíslo 25021
Název dokumentu Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky
Anglický název Piping and fitting. Nominal pressures and working overpressure
Datum vydání 01.05.1990
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.1990
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/90
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.040 - Potrubí a součásti potrubí
23.060 - Armatury
Subsektor
Deskriptory CKQ,NJQ/NJT,NJV/NJX,NK,NLC
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
35240ČSN 13 0010 1989a
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
32393ČSN 13 0010 1983
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 13 0010 Norma platí pro stanovení nejvyšších pracovních přetlaků, přiřazených k vybraným jmenovitým tlakům PN z ČSN 13 0009 v závislosti na pracovní teplotě a jakosti materiálu pro součásti potrubí a armatury namáhané vnitřním přetlakem. Stanoví rovněž zkušební přetlaky součástí potrubí a armatur pro zkoušku pevnosti a nepropustnosti. Poměrně rozsáhlá technická norma stanovuje technické požadavky a dále - většinou tabelárně - pracovní přetlaky pro součásti z různých materiálů. ČSN 13 0010 byla schválena 28.7.1989 a nabyla účinnosti od 1.7.1990. Nahradila ČSN 13 0010 z r.1983.