Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 12 5311
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 125311
Katalogové číslo 25013
Název dokumentu Čisté boxy a čisté kabiny s laminárním prouděním vzduchu. Typy a základní technické požadavky
Anglický název Clean boxes and cabins with laminar air flow. Types and basic technical requirements
Datum vydání
Datum ukončení platnosti 1.1.2003
Datum účinnosti 1.7.1985
Věstník vydání (měs/rok)
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.040.30 - Ovzduší na pracovišti
Subsektor
Deskriptory GD,YNT
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 12 5311 Touto normou se zavádí ST SEV 3786-82 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňuje o jeden článek. Norma RVHP platí pro boxy a kabiny (čistá pracovní místa) s laminárním prouděním vzduchu, určené k provádění technologických operací v bezprašném prostředí. Nevztahuje se na boxy a kabiny určené pro provádění technologických procesů spojených s použitím kapalin a agresivního prostředí, vyžadující speciální přívody a odsávací zařízení. Jsou normalizovány pouze technické požadavky, mezi nimi řada hygienických: třída čistoty podle ST SEV 3785-82 (ČSN 12 5310), účinnost filtrů (99,97 %) min. osvětlení (500 lx), hlučnost (65 dB) a pod. Rozdíl mezi boxy a kabinami je v jediném parametru, a to osvětlení, které pro kabiny je normalizováno hodnotou 300 lx (oproti 500 lx v boxech). ČSN 12 5311 byla schválena 31.10.1984 a nabyla účinnosti od 1.7.1985.