Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 07 6408
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 076408
Katalogové èíslo 24811
Název dokumentu Přímé regulátory spalovacího vzduchu. Technické předpisy
Anglický název Straight controllers for combustion air. Technical rules
Datum vydání 01.01.1991
Datum ukonèení platnosti 01.06.2015
Datum úèinnosti 01.03.1991
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/91
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.060.40 - Regulátory tlaku
27.060.10 - Hořáky na tekutá a tuhá paliva
27.060.20 - Hořáky na plynná paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace