Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 07 0250
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 070250
Katalogové èíslo 24794
Název dokumentu Litinové článkové vytápěcí kotle
Anglický název Cast iron sectional boilers for central heating
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.01.1996
Datum úèinnosti 01.12.1982
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.060.30 - Kotle a výměníky tepla
Subsektor
Deskriptory NCF,NEB
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace