Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 06 1310
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 061310
Katalogové číslo 24757
Název dokumentu Spotřebiče na kapalná paliva pro domácnost a turistiku. Všeobecné technické podmínky
Anglický název Liquid fuels local appliances
Datum vydání
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.07.1984
Věstník vydání (měs/rok)
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 97.040.20 - Kuchyňské sporáky, pečicí trouby a podobná zařízení
97.200.30 - Vybavení kempinků a tábořišť
Subsektor
Deskriptory XK,XKP,XKP.X,ZYP
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
35157ČSN 06 1310 1983a
35158ČSN 06 1310 1983Z2
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 06 1310 Touto normou se zavádí ST SEV 3049-81 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňovala o dva články. (Týkají se kombinace spotřebiče na kapalná i plynná paliva a elektrického příslušenství.) Norma RVHP platí pro spotřebiče na kapalná paliva pro domácnost a turistiku s jmenovitým tepelným výkonem do 50 kW. Spotřebiče podle této normy se dělí podle způsobu odvodu spalin (bez komína a s komínem) a podle účelu použití spotřebiče. Rozsáhlá norma RVHP stanovuje jak technické požadavky, tak zkušební metody a v přílohách uvádí i nákresy. Většina ustanovení normy má bezpečnostní význam, nejsou normalizovány hygienické charakteristiky (složení spalin, hluk a pod.). Ve zkušebních metodách je ale předepsán postup stanovení obsahu CO ve spalinách. ČSN 06 1310 byla schválena 26.5.1983 a nabyla účinnosti od 1.7.1984. Nahradila ČSN 06 1310 z 10.3.1975. "Změnou a)-2/1989" se s účinností od 1.4.1989 provádí drobná úprava textu v souvislosti se změnami projednanými na 64. zasedání SKSN RVHP v r.1988. "Změnou 2)-14/1992" se s účinností od 1.2.1993 doplňuje úvodní ustanovení o to, že norma neplatí na kapalná paliva.