Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 06 1218
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 061218
Katalogové èíslo 24755
Název dokumentu Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Krby na dříví
Anglický název Solid fuel local appliances. Fireplaces (chimneys) for wood
Datum vydání 01.04.1988
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.1988
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/88
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.20 - Tepelná zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
64240ČSN 06 1218 1987Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 06 1218 Norma stanoví technické požadavky pro konstrukci a zkoušení krbů s přirozeným odvodem spalin, spalujících kusové dříví a kusový dřevitý materiál (z lesní těžby, dřevozpracujícího průmyslu a pod.). Nutno používat společně s kmenovou ČSN 06 1201! V technických požadavcích je několik bezpečnostních a hygienických citací: např. podle čl. 31 nesmí povrchové teploty jednotlivých částí krbu přesahovat hodnoty podle směrnic č. 40/1976 sb. Hygienické předpisy resp. podle smerníc č. 17/1976 Vest. MZ SSR (Stacionární stroje). Dále je stanoveno (čl.34), že obsah oxidu uhelnatého ve spalinách nesmí při jmenovitém tepelném výkonu přesáhnout 4 %. ČSN 06 1218 byla schválena 27.3.1987 a nabyla účinnosti od 1.6.1988.