Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 01 3419
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013419
Katalogové èíslo 24120
Název dokumentu Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
Anglický název Construction drawings. Mark out drawings of buildings
Datum vydání 01.04.1988
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.1988
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/88
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.100.30 - Technické výkresy ve stavebnictví
91.020 - Územní plánování. Plánování měst.
Subsektor
Deskriptory LBQ.NDD,RBJ
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
10849ČSN 73 0128 1977
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 01 3419 Norma stanoví požadavky pro kreslení vytyčovacích výkresů všech druhů staveb. Vedle všeobecné části jsou normalizovány vytyčovací výkresy podrobného vytyčení a místopisy bodů. V přílohách jsou pak uvedeny jednak příklady výkresů, jednak příklad místopisu bodů. ČSN 01 3419 byla schválena 31.8.1987 a nabyla účinnosti od 1.6.1988. Nahradila ČSN 73 0128 z 7.11.1977.