Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 35 1361
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 351361
Katalogové èíslo 23664
Název dokumentu Speciální jisticí transformátory proudu
Anglický název Special current transformers
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.1985
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.180 - Transformátory. Tlumivky
Subsektor
Deskriptory KE/KJ,KGP/KGR,KHC
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace