Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 27 0143
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270143
Katalogové èíslo 2366
Název dokumentu Zdvihací zařízení. Provoz, údržba a opravy
Anglický název Lifting devices. Operation, maintenance and repairs
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.07.1999
Datum úèinnosti 01.01.1970
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.10 - Zdvihadla a zvedáky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
12843ČSN 27 0143 1968c01.07.1999
12844ČSN 27 0143 1968b01.07.1999
12845ČSN 27 0143 1968a01.07.1999
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
56075ČSN ISO 12480-1 1999
Anotace