Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 27 0101
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270101
Katalogové èíslo 2362
Název dokumentu Jeřáby. Navrhování ocelových konstrukcí jeřábů
Anglický název Design of steel crane structures
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.11.2006
Datum úèinnosti 01.01.1961
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
12840ČSN 27 0101 1960b01.11.2006
12841ČSN 27 0101 1960a01.11.2006
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 27 0101 Norma platí pro ocelové konstrukce nýtované a svařované všech druhů jeřábů, pokud pro některý druh nebudou vydány předpisy nebo normy zvláštní. Platí též pro jeřáby na rýpadlech, zakladačích a pod., a pro ony části rýpadel, které jsou určeny pro jeřábový provoz a jím nepříznivě ovlivněny. Norma je obsáhlou směrnicí pro konstrukční práce (Norma má 63 stran a zvláštní číslování celkem 973 článků!). Z bezpečnostních hledisek odkazuje ještě na ČSN 27 0140 a ČSN 27 0141, na které je třeba při navrhování konstrukcí také vzít zřetel. ČSN 27 0101 byla schválena 23.3.1960 a nabyla účinnosti od 1.1.1961. Nahradila ČSN 27 0310 z roku 1951. "Změnou a)-3/1962", jejíž účinnost není uvedena, se upravuje tabulka XVI. "Změnou b)-2/1977" se s účinností od 1.5.1977 mění úvodní ustanovení normy.