Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 35 0301
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 350301
Katalogové èíslo 23615
Název dokumentu Točivé elektrické stroje. Skúšanie asynchrónnych motorov
Anglický název Rotating electrical machines. Testing of asynchronous motors
Datum vydání 01.02.1987
Datum ukonèení platnosti 01.04.2020
Datum úèinnosti 01.01.1988
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/87
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky slovensky
ICS kódy 29.160 - Elektrické stroje točivé
Subsektor
Deskriptory KFC
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
35656ČSN 35 0301 1986a01.04.2020
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
8471ČSN 35 0301 1977
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 35 0301 V této normě jsou zapracovány údaje ST SEV 168-85, a jsou po straně označené svislou čárou. Norma stanovuje jednotlivé zkušební metody trojfázových asynchronních motorů bez ohraničení výkonu, napětí a otáček a uvádí hodnocení výsledků získaných při zkouškách. Jsou podrobně normalizovány jak měřicí přístroje, tak metody zkoušek. Prakticky všechny zkoušky se zabývají měřením elektrických či výkonnostních parametrů. Pouze v závěru je uvedeno, že měření kmitání motoru se provádí podle ČSN 35 0091 a ČSN 35 0093 (článek 2.18) a měření hluku podle části 01 ČSN 35 0019 (článek 2.19). Rozsáhlá norma obsahuje i porovnání s mezinárodním doporučením IEC 279:1969. ČSN 35 0301 byla schválena 1.9.1986 a nabyla účinnosti od 1.1.1988. Nahradila ČSN 35 0301 z 15.6.1977. "Změnou a)-3/1989" se s účinností od 1.5.1989 mění text článku 2.8.2.