Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 35 0255
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 350255
Katalogové èíslo 23614
Název dokumentu Budicí systémy turboalternátorů, hydroalternátorů a synchronních kompenzátorů. Technické požadavky a metody zkoušení
Anglický název Excitation systems of turboalternators, hydroelectric alternators and synchronous compensators. Technical requirements and testing methods
Datum vydání 01.03.1988
Datum ukonèení platnosti 01.04.2020
Datum úèinnosti 01.07.1988
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/88
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.160 - Elektrické stroje točivé
Subsektor
Deskriptory KFC
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
8469ČSN 35 0200 1970
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 35 0255 Norma je překladem ST SEV 5264-85. Platí pro budicí systémy turboalternátorů, hydroalternátorů a synchronních kompenzátorů podle ČSN 35 0210, ČSN 35 0220 a ČSN 35 0225. V normě jsou velmi podrobně stanoveny technické požadavky, stručně metody zkoušení, kompletnost budicího systému apod. Norma má rozsáhlou názvoslovnou přílohu (56 hesel) a grafy průběhu růstu napětí v čase. ČSN 35 0255 byla schválena 31.8.1987 a nabyla účinnosti od 1.7.1988. Nahradila část C ČSN 35 0200 z roku 1970.