Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 35 0101
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 350101
Katalogové èíslo 23609
Název dokumentu Elektrické stroje točivé. Zkoušení stejnosměrných strojů
Anglický název Electric rotating machines. Test code for direct current machines
Datum vydání 01.07.1987
Datum ukonèení platnosti 01.04.2020
Datum úèinnosti 01.01.1988
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/87
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.160 - Elektrické stroje točivé
Subsektor
Deskriptory KFC
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
8468ČSN 35 0101 1970
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 35 0101 Norma je překladem ST SEV 5392-85 s dvěma doplňky pro ČSSR v čl.1.3.2 a 2.16. Nemají přímý vztah k ochraně zdraví. Norma platí pro stejnosměrné stroje (generátory a motory), neplatí pro stejnosměrné stroje speciálního určení, například letecké, trakční jeřábové a pod. Mezi 22 předepsanými zkouškami, které se převážně týkají elektrické bezpečnosti, je předepsána i zkouška kmitání podle ČSN 35 0091 (ST SEV 2412-80 - čl.2.17) a stanovení hladiny hluku podle ČSN 35 0019 (ST SEV 828-77 - čl.2.19). ČSN 35 0101 byla schválena 2.2.1987 a nabyla účinnosti od 1.1.1988. Nahradila ČSN 35 0101 z 9.9.1970.