Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 4010
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334010
Katalogové èíslo 23387
Název dokumentu Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu
Anglický název
Datum vydání 01.11.1990
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1991
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/90
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.120.50 - Pojistky a ostatní zařízení pro nadproudové jištění
Subsektor
Deskriptory CLV.E,EIL.R,KIP,KIP.E,KIP.H,KIP.M,LLF/LLJ,LLP.D
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace