Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 3510
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333510
Katalogové èíslo 23386
Název dokumentu Elektrotechnické předpisy. Elektrická trakční zařízení metra
Anglický název Electric-engineering rules. Electric traction equipment of underground railways
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.1985
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.280 - Elektrická trakční zařízení
Subsektor
Deskriptory KL,QBV,QEL.P
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 3510 Norma stanoví základní a společné požadavky pro projektování, montáž, zkoušení a údržbu elektrických trakčních zařízení metra. Jsou normalizovány základní požadavky na trakční zařízení, nebezpečné a nepříznivé účinky elektrické trakce metra na jiná zařízení a na osoby, ochrana před nebezpečným dotykovým napětím a další. ČSN 33 3510 byla schválena 27.12.1983 a nabyla účinnosti od 1.5.1985.