Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 3265
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333265
Katalogové èíslo 23381
Název dokumentu Elektrotechnické předpisy. Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodů elektřiny
Anglický název Electric-engineering rules. Measurement of electrical quantities in control room and electric distribution networks
Datum vydání 01.03.1989
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.1989
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/89
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.240.10 - Elektrické stanice. Svodiče přepětí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
3253ČSN 38 1009 1971
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 3265 Norma stanoví zásadní požadavky na měření elektrických veličin v odbočkách a na přípojnicích rozvodného zařízení zvn, vvn a vn elektrických stanic a výroben pro kontrolu a řízení elektrických zařízení z příslušných dozoren. Poměrně stručná norma obsahuje zejména přehled měřených veličin (kapitola 2), požadavky na fázování (kapitola 3), na přístrojové transformátory pro měření (kapitola 4) a na měřicí obvody (kapitola 5). ČSN 33 3265 byla schválena 11.4.1988 a nabyla účinnosti od 1.7.1989. Nahradila částečně ČSN 38 1009 z 1.9.1971.