Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 3210
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333210
Katalogové èíslo 23375
Název dokumentu Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení
Anglický název Electric engineering regulations. Rules for electrical distribution boards and substations. Common directions
Datum vydání 01.03.1987
Datum ukonèení platnosti 01.09.2014
Datum úèinnosti 01.07.1987
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/87
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.240 - Elektrické přenosové a distribuční sítě
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
65513ČSN 33 3210 1986Z101.09.2014
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
8314ČSN 33 3210 1978
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63894ČSN 33 3201 2002
Anotace

ČSN 33 3210 Norma platí pro konstrukci, projektování, výrobu, dodávky, výstavbu i provoz elektrických rozvodných zařízení všech provedení bez rozdílů napětí. Stanoví obecné zásady, které jsou dále upřesněny v příslušných předmětových normách. Jsou normalizována všeobecná ustanovení, základní jmenovité hodnoty, vzdálenosti živých částí, zásady konstrukčního řešení, umísťování rozvodných částí a zařízení a zkoušení. Řada ustanovení normy má význam pro bezpečnost a spolehlivost. ČSN 33 3210 byla schválena 18.3.1986 a nabyla účinnosti od 1.7.1987. Nahradila ČSN 33 3210 ze 6.7.1978.