Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 4190-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274333
Katalogové èíslo 23115
Název dokumentu Elektrické výtahy. Část 3: Malé nákladní výtahy třídy V
Anglický název Passanger lift installations. Part 3: Service lifts class V
Datum vydání 01.09.1992
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.1992
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/92
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory ABC,ATB.XO,QXD.H,QXD.HP,QXL.SF
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 4190-31982
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 4190-3 Norma obsahuje ISO 4190-3:1982. Tato mezinárodní norma stanoví rozměry nezbytné ke zřizování malých nákladních výtahů třídy V, definovaných v kapitole 3 a doporučených pro běžné použití. V kapitole 3 je pak malý nákladní výtah definován takto: Trvale namontované zdvihací zařízení, obsluhující určená podlaží, mající klec, jejíž rozměry a konstrukce neumožňují vstup osobám, a je alespoň částečně vedena mezi tuhými svislými vodítky, nebo vodítky, jejichž odklon od svislice nepřesahuje 15°. ČSN ISO 4190-3 (27 4333) byla vydána v září 1992.