Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 4190-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274310
Katalogové èíslo 23107
Název dokumentu Elektrické výtahy. Část 6: Osobní výtahy pro bytové domy - Navrhování a výběr
Anglický název Lifts and service lifts (USA: elevators and dumbwaiters). Part 6: Passenger lifts to be installed in residential buildings - Planning and selection
Datum vydání 01.05.1992
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.1992
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/92
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory AUI,LBB.HC,QXD.H,QXD.HM,QXD.HR,QXL.SF,RBJ,RDI.PD
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 4190-61984
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 4190-6 Norma obsahuje ISO 4190/6:1984. Tato část normy ISO 4190 stanovuje zásady pro navrhování a výběr výtahů pro bytové domy k zajištění přiměřené dopravy. Toto zejména dovoluje stanovit výtahů a jejich hlavní parametry už na počátku projektování budov. Jsou stanoveny 3 stupně úrovně dopravy, výtahy založené na čekacím intervalu 60 s, 80 s a 100 s ve výchozí stanici a označené takto: program 60, program 80 a program 100. Tato část normy ISO 4190 se používá pro normalizované výtahy třídy I pro bytové domy. V poměrně stručné normě jsou stanoveny zejména všeobecné zásady pro uvedené programy a zásady pro jejich volbu. V přílohách A až F jsou grafy pro jednotlivé výtahy a jejich parametry. ČSN ISO 4190-6 část 6 (27 4310) byla vydána v květnu 1992.