Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 27 4000
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274000
Katalogové èíslo 23090
Název dokumentu Elektrické výtahy. Názvosloví
Anglický název Electric lifts. Terminology
Datum vydání 01.04.1987
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1988
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/87
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.91 - Stavební materiály a stavby (názvosloví)
91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory LBB.H,LBB.HF,QXD.H,QXL.SF,RD,RXH
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
8179ČSN 27 4000 1976
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 27 4000 V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 5148-85. Údaje souhlasné s normou RVHP jsou po straně označeny svislou čarou. Norma má celkem 10 částí, z nich část VI je názvosloví bezpečnostních zařízení výtahů. Česky a slovensky je normalizováno cca 225 hesel. Definice jsou v češtině. V rejstříku jsou odpovídající názvy v ruštině, bulharštině, němčině, polštině a jsou připojeny nákresy. ČSN 27 4000 byla schválena 8.12.1986 a nabyla účinnosti od 1.1.1988. Nahradila ČSN 27 4000 z 29.10.1976.