Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 27 0161
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270161
Katalogové èíslo 23071
Název dokumentu Bezpečnostní technika. Jeřáby. Metody zkoušek hydraulických zařízení
Anglický název
Datum vydání 01.04.1987
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.1988
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/87
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory QXD.D
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace