Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60603-7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354620
Katalogové èíslo 22454
Název dokumentu Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 7: Předmětová specifikace pro konektory 8pólové se stanovenou jakostí, včetně upevněných a volných konektorů se společnými zasouvacími vlastnostmi
Anglický název Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards. Part 7: Detail specification for connectors, 8-way, including fixed and free connectors with common mating features, with assessed quality
Datum vydání 01.10.1997
Datum ukonèení platnosti 01.09.2012
Datum úèinnosti 01.11.1997
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/97
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu schvál. k přím. užívání
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 31.220.10 - Vidlice a zásuvky pro elektroniku. Konektory
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60603-71997
IEC 603-71996
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
86040ČSN EN 60603-7 1997Z101.09.2012
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
34398ČSN EN 60603-7 1996
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86039ČSN EN 60603-7 ed. 2 2010
Anotace