Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50089+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 357175
Katalogové èíslo 22067
Název dokumentu Přepážky z licích pryskyřic pro kovově kryté plynem izolované rozváděče vn, vvn a zvn
Anglický název Cast resin partitions for metal enclosed gas-filled high - voltage switchgear and controlgear
Datum vydání 01.05.1997
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.1997
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/97
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.080.10 - Izolátory
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 500891992
EN 50089/A11994
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50089 +A1 Tato norma platí pro přepážky z licích pryskyřic ve spínacích a řídicích zařízeních vn, vvn a zvn pro vnitřní a venkovní provedení, která jsou naplněna pod tlakem inertními plyny - např. fluoridem sírovým nebo směsí plynů jako je fluorid sírový a dusík, kde se plyn používá jako izolační prostředí a/nebo jako prostředí pro zhášení oblouku, a to pro jmenovitá napětí: - od 1 kV do 52 kV včetně a pro plynem plněnými oddíly o výpočtovém přetlaku vyšším než 3 bary - 72,5 kV a vyšší. Přepážky obsahují tlakem namáhané mezistěny v těchto elektrických zařízeních (výčet nemusí být úplný): vypínače; odpínače ; odpojovače; uzemňovače; přístrojové transformátory proudu; přístrojové transformátory napětí; svodiče přepětí; přípojnice a spojky; kabelové koncovky. Tato norma neplatí pro průchodky vn, vvn a zvn (viz HD 358 S3 (IEC 517)).