Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 35 0000-1-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 350000
Katalogové èíslo 21932
Název dokumentu Točivé elektrické stroje - Část 1-1: Doplňující požadavky
Anglický název Rotating electrical machines - Part 1-1: Supplementary requirements
Datum vydání 01.07.1997
Datum ukonèení platnosti 01.04.2020
Datum úèinnosti 01.08.1997
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/97
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.160 - Elektrické stroje točivé
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
60653ČSN 35 0000-1-1 1997Z101.04.2020
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
23589ČSN 35 0000-1-1 1991
23593ČSN 35 0003 1984
23594ČSN 35 0004 1987
23595ČSN 35 0005 1987
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
60517ČSN EN 60034-1 + A1 + A2 ed. 2 2001
Anotace

ČSN 35 0000-1-1/Z1 Touto změnou se mění odvolávky v souvislosti s vydáním ČSN EN 60034-1 +A1 +A2 ed. 2 (35 0000) Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti.