Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 13200
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270109
Katalogové èíslo 21836
Název dokumentu Jeřáby - Bezpečnostní značky a zobrazení rizika - Všeobecné zásady
Anglický název Cranes - Safety signs and hazard pictorials - General principles
Datum vydání 01.06.1997
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.1997
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/97
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.080.20 - Grafické značky pro použití ve specifických zařízeních
53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 132001995
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 13200 Norma obsahuje ISO 13200:1995. Stanovuje hlavní zásady pro vypracování a použití bezpečnostních značek a zobrazení rizik, které jsou trvale umístěny na jeřábech, podle ISO 4306-1. Tato norma uvádí účel značek, popisuje základní provedení bezpečnostních značek, specifikuje barvy pro bezpečnostní značky a poskytuje návod pro navrhování různých polí, která společně vytvářejí bezpečnostní značku. Příloha A (informativní) obsahuje grafická zobrazení rizika, Příloha B (informativní) obsahuje zobrazení prevence před rizikem, Příloha C (informativní) obsahuje příklady bezpečnostních značek bez textu a Příloha D (informativní) obsahuje zásady a návod pro grafický návrh zobrazení rizika. ČSN ISO 13200 (27 0109) byla vydána v červnu 1997.