Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 635-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 492405
Katalogové èíslo 21800
Název dokumentu Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Část 2: Listnaté dřeviny
Anglický název Plywood - Classification by surface appearance - Part 2: Hardwood
Datum vydání 01.03.1997
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.1997
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/97
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 79.060.10 - Překližované desky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 635-21995
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 635-2 Norma je identická s EN 635-2:1995. Tato část EN 635 určuje povahu a meze přirozených charakteristik dřeva a výrobních vad pro klasifikaci překližovaných desek podle vzhledu jejich povrchu. Tato klasifikace usnadňuje posouzení překližované desky podle její vhodnosti pro povrchovou úpravu. Tato část se vztahuje na překližované desky, jejichž povrchové dýhy jsou vyrobeny z listnatých dřevin. Nevztahuje se na oplášťované desky. ČSN EN 635-2 (49 2405) byla vydána v březnu 1997.