Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60870-5-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334650
Katalogové èíslo 21625
Název dokumentu Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 1: Formáty přenosového rámce
Anglický název Telecontrol equipment and systems - Part 5: Transmission frame formats
Datum vydání 01.06.1997
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.1997
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/97
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 35.240.50 - Aplikace informační technologie v průmyslu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60870-5-11993
IEC 870-5-11990
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60870-5-1 Norma je identická s EN 60870-5-1:1993. Oznámení o schválení: text mezinárodní normy IEC 870-5-1:1990 schválil CENELEC bez modifikací jako evropskou normu. Tento oddíl souboru IEC 870-5 se týká zařízení a systémů dálkového ovládání se sériovým přenosem bitově kódovaných dat pro sledování a řízení geograficky rozlehlých procesů. Tato norma se týká asynchronního přenosu dat s poloduplexními linkovými protokoly, pracujícími při přenosech zpráv s rozměrem okna 1. Specifikuje základní požadavky pro služby poskytované linkovou a fyzickou vrstvou, v aplikacích dálkového ovládání. Především stanovuje normy pro kódování, formátování a synchronizaci datových formátů s proměnnými a pevnými délkami, které splňují požadavky předepsané nenarušitelnosti dat. ČSN EN 60870-5-1 (33 4650) byla vydána v červnu 1997.