Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60352-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354061
Katalogové èíslo 21577
Název dokumentu Nepájené spoje - Část 4: Nepřístupné nepájené odizolované spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
Anglický název Solderless connections - Part 4: Solderless non-accessible insulation displacement connections - General requirements, test methods and practical guidance
Datum vydání 01.07.1997
Datum ukonèení platnosti 16.07.2023
Datum úèinnosti 01.08.1997
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/97
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.120.20 - Připojovací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60352-41994
IEC 352-41994
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
62972ČSN EN 60352-4 1997A116.07.2023
512036ČSN EN 60352-4 1997Z116.07.2023
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512035ČSN EN IEC 60352-4 ed. 2 2021
Anotace

ČSN EN 60352-4 Tato část IEC 352 se vztahuje na nepřístupné 0I spoje, pro které jsou vhodné zkoušky a měření podle oddílu 3 a které mají - vhodně navržená 0I zakončení; - vodiče s plným kruhovým jádrem o jmenovitém průměru od 0,25 mm do 3,6 mm; - vodiče s lanovaným jádrem o průřezu od 0,05 mm2 do 10 mm2. k použití v telekomunikačních zařízeních a v elektronických přístrojích využívajících podobnou techniku. Informace o materiálech a údaje z průmyslové praxe jsou zahrnuty jako doplněk zkušebních postupů, aby se dosáhlo elektricky stabilního spojení za předepsaných podmínek prostředí.