Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 752-1
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 756110
Katalogové číslo 21526
Název dokumentu Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Všeobecně a definice
Anglický název Drain and sewer systems outside buildings - Part 1: Generalities and definitions
Datum vydání 1.3.1997
Datum ukončení platnosti 1.8.2008
Datum účinnosti 1.4.1997
Věstník vydání (měs/rok) 3/97
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 752-11995
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
17564ČSN 75 6101 1995
32596ČSN 73 6522 1983
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
81188ČSN EN 752 2008
Anotace

ČSN EN 752-1 Norma je identická s EN 752-1:1995. Sestává z těchto sedmi částí: 1 - Všeobecně a definice, 2 - Požadavky, 3 - Navrhování, 4 - Hydraulické výpočty a hlediska ochrany životního prostředí, 5 - Sanace, 6 - Čerpací stanice, 7 - Údržba a provoz. Tato první část EN 752 platí pro systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou provozovány především jako gravitační, od místa, kde odpadní vody opouštějí budovu popřípadě dešťový svod ze střechy, nebo kde vtékají do dešťové vpusti, až po místo kde vytékají do čistírny odpadních vod nebo do vodního recipientu. Stoky a kanalizační přípojky pod budovou jsou do systému zahrnuty, jen pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace budovy. Tato část pojednává o všeobecných požadavcích a definuje termíny, které se vztahují k funkčním požadavkům systémů venkovních stokových sítí a kanalizačních přípojek. Tyto definice nejsou uvažovány jako zákonné definice. (Norma obsahuje české termíny a 48 českých definic.) ČSN EN 752-1 (75 6110) byla vydána v březnu 1997. Nahradila články 7 - 1, 16, 24, 27, 37 - 40, 63, 71, 88, 100, 101, 102, 105, 110, 117, 126, 134 v ČSN 73 6522 z 10.6.1983 a články 2.2 až 2.6 v ČSN 75 6101 ze srpna 1995.