Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 29775
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 324231
Katalogové èíslo 21478
Název dokumentu Malá plavidla - Systém dálkového ovládání pro samostatné přívěsné motory s výkonem od 15 kW do 40 kW
Anglický název Small craft - Remote steering systems for single outboard motors of 15 kW to 40 kW power
Datum vydání 01.03.1997
Datum ukonèení platnosti 01.03.2018
Datum úèinnosti 01.04.1997
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/97
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 47.080 - Malá plavidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 297751993
ISO 97751990
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
62451ČSN EN 29775 1997A101.03.2018
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
504339ČSN EN ISO 9775 2018
Anotace