Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 25 4101-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 254101
Katalogové èíslo 2136
Název dokumentu Závitová měřidla. Mezní měřidla na závity
Anglický název Thread gauges. Limit thread gauges. Part 3
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.11.2022
Datum úèinnosti 01.01.1960
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 21.040 - Závity
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace